Serbskorěčne přidatki

Što su přidatki?

Přidatki su małe programy, kotrež móža wěstemu programej nowe funkcije abo małe změny přidać, tohodla mjeno přidatki. Rozeznawaja so hłownje rozšěrjenja, słowniki, přidatki, kotrež nowe pytawy dodawaja a drasty.

Rozšěrjenja
Rozšěrjenja rozšěrjeja wěsty program wo nowe funkcije. Su faktisce nowe programowe module. Funkciski wobjim je při tym rozdźělny. Hodźa so wjacore nowe funkcije přidać, druhdy pak so tež jenož jenička funkcija přidawa.
Słowniki
Słowniki su za prawopisnu kontrolu myslene. Dadźa so słowniki za wšelake rěče sćahnyć, zo by so prawopisna kontrola w rozdźělnych rěčach přewjesć dała.
Přidatki za pytawy
Tute přidatki rozšěrja program wo nowe pytawy, z kotrymiž so Internet přepytać da.
Drasty
Drasta (jendźelsce skin abo theme) měnja napohlad programa. Změny móža čisće optiske abo tež někajkej wěstej temje wěnowane być.

Žórła za přidatki

Za programy Mozilla je jara wjele programowych přidatkow za najrozdźělniše funkcije, předewšěm za Firefox, ale tež za SeaMonkey a Thunderbird. Tu někotre žórła, hdźež móžeće přidatki namakać:

  • https://addons.mozilla.org
  • To je hłowne žórło za přidatki. Tute strony su we wjacorych rěčach k dispoziciji, tež w hornjoserbšćinje a delnjoserbšćinje.
  • http://www.mozdev.org
  • Dalše websydło z přidatkami w jendźelšćinje.