Přidatki za Thunderbird hornjoserbsce

Slědowace přidatki su hornjoserbske, prošu dźiwajće na to, za kotre wersije Thunderbird wone su wužywajomne:

 1. Rozšěrjenja, kotrychž přełožk je oficielny
 2. Wšě slědowace rozšěrjenja su na portalu addons.mozilla.org (AMO):

  Adblock Plus
  Blokuje a dowola wabjenje na webstronach.
  Aktualna wersija 2.6.9 za Thunderbird 26.0 - 42.0
  /
  Customizations for Adblock Plus
  Wšelake opcije za přiměrjenje wužiwarskeho powjercha AdblockPlus.
  Aktualna wersija 1.0.3 za Thunderbird 8.0 - 42.0
  /
  Element Hiding Helper für Adblock Plus
  Preč z tekstowym wabjenjom! Element Hiding Helper je rozšěrjenje za Adblock Plus, kotrež ma wutworjenje prawidłow za chowanje elementow lóšo činić.
  Aktualna wersija 1.3.2 za Thunderbird 22.0 - 42.0
  /
  Forecastfox (fix version)
  Z tutym rozšěrjenjom wobstarujeće sej narodne a mjezynarodne wjedrowe předpowědźe z internetneho portala AccuWeather.com a zwobraznjujeće je w symbolowej abo statusowej lajsće.
  Aktualna wersija: 2.3.1 za Thunderbird 20.0 - 41.*
  /
  Lightning
  Protykowe rozšěrjenje za Thunderbird. Tute rozšěrjenje je wot Thunderbird 38.0.1 w Thunderbird integrowane, ale tež hišće jako rozšěrjenje instalujomne.
  Aktualna wersija 4.0.0.1 za Thunderbird 38.0 - 38.*
  /
  Password Tags
  Přidawa zrjadowakej hesłow metadaty a sortěrujomne znački.
  Aktualna wersija: 2.1.5 za Thunderbird 24.0 - 34.*
  /
  Saved Passwords Editor
  Staja móžnosć k dispoziciji, składowane hesła w zrjadowaku hesłow změnić a nowe přidać.
  Aktualna wersija: 2.9 za Thunderbird 31.0 - 40.*
  /
  Simple Locale Switcher
  Zarjaduje rěč wužiwarskeho powjercha.
  Aktualna wersija: 0.8.6 za Thunderbird 10.0 - 39.*
  /