Přidatki za Firefox hornjoserbsce

Slědowace přidatki su serbske, prošu dźiwajće na to, za kotre wersije Firefox wone su wužiwajomne. Wšě rozšěrjenja su na portalu addons.mozilla.org (AMO):

Kedźbu: Wot Firefox 57 so jenož rozšěrjenja typa „WebExtension“ akceptuja. Potom rozšěrjenja stareho typa hižo instalujomne njejsu.

Bookmarks Organizer
Z Bookmarks Organizer je lochko, porjad do wašich zapołožkow přinjesć. Bookmarks Organizer za was hižo njefungowace zapołožki, dalesposrědkowanja, duplikaty a wjace namaka!
Aktualna wersija 3.1 za Firefox 60.0 - *
/
Enterprise Policy Generator
Tute rozšěrjenje zmóžnja administratoram prawidła (jendźelsce: policies) Firefox z pomocu konfiguraciskeje dataje konfigurować
Aktualna wersija: 4.4.0 za Firefox 60.0 a nowše
/
Forecastfox (fix version)
Z tutym rozšěrjenjom wobstarujeće sej narodne a mjezynarodne wjedrowe předpowědźe z internetneho portala AccuWeather.com a zwobraznjujeće je w symbolowej abo statusowej lajsće.
Aktualna wersija: 4.19 za Firefox 51.0 a nowše
/
Forget Me Not
Dajće wobhladowakej websydłowe daty (placki, lokalny składowak atd.) zabyć, nimo tych, kotrež chceće wobchować a tohodla běłej, šěrej abo čerwjenej lisćinje domeny přidawaće.
Aktualna wersija: 1.0.5 za Firefox 57.0 a nowše
/
New Tab Override (WebExtension)
Tutón přidatk přinjese funkciju wróćo, stronu změnić, kotraž so při wočinjenju noweho rajtarka pokazuje.
Aktualna wersija: 14.1.0 za Firefox 61.0 - *
/
Tabs2List
Wutwori lisćinu rajtarkow w bóčnicy a jako wuskakowace wokno. Druhi napohlad njedawno začinjene rajtarki nalistuje. Nimo wšelakich standardnych funkcijow, dadźa so rajtarki w rajtarkowej lajsće manuelnje abo automatisce schować.
Aktualna wersija: 1.4 za Firefox 60.0 a nowše
/
Video DownloadHelper
Lochka móžnosć, webwideja ze stow websydłow kaž YouTube sćahnyć a konwertować.
Aktualna wersija: 7.3.5 za Firefox 57.0.1 a nowše
/
Worldwide Radio
Słuchajće radijowe stacije z cyłeho swěta live!
Aktualna wersija: 2.4 za Firefox 57.0 a nowše
/