Přidatki za Firefox hornjoserbsce

Slědowace přidatki su serbske, prošu dźiwajće na to, za kotre wersije Firefox wone su wužiwajomne:

 1. Rozšěrjenja, kotrychž přełožk je oficielny
 2. Wšě slědowace rozšěrjenja su na portalu addons.mozilla.org (AMO):

  Adblock Plus
  Blokuje a dowola wabjenje na webstronach.
  Aktualna wersija 2.6.9 za Firefox 26.0 - 42.0
  /
  Classic Theme Restorer
  Rozšěrjenje 'Classic Theme Restorer' přinjese znate elementy ako nałoženske menijowe tłóčatko, róžkate rejtarki, lajstu přidatkow, małe tłóčatka nawigaciskeje lajsty, někotre stare tłóčatka a wjace k Firefox Australis UI wróćo. Wužijće meni 'Přiměrić', zo byšće tłóčatka na symbolowych lajstach přesunył.
  Aktualna wersija 1.3.9. za Firefox 29.0 - 44.0
  /
  Customizations for Adblock Plus
  Wšelake opcije za přiměrjenje wužiwarskeho powjercha AdblockPlus.
  Aktualna wersija 1.0.3 za Firefox 8.0 - 42.0
  /
  Element Hiding Helper für Adblock Plus
  Preč z tekstowym wabjenjom! Element Hiding Helper je rozšěrjenje za Adblock Plus, kotrež ma wutworjenje prawidłow za chowanje elementow lóšo činić.
  Aktualna wersija 1.3.2 za Firefox 22.0 - 42.0
  /
  FireFTP
  Tute rozěrjenje je FTP-klient za Mozilla Firefox, kotryž lochki přistup k FTP-serweram zmóžnja.
  Aktualna wersija: 2.0.24 za Firefox 32.0 -35.*
  /
  Flashblock
  Z tutym rozšěrjenjom móžeće Flash-wobsah dowolić abo zakazać.
  Aktualna wersija: 1.5.18 za Firefox 17.0 - 39.0
  /
  Forecastfox (fix version)
  Z tutym rozšěrjenjom wobstarujeće sej narodne a mjezynarodne wjedrowe předpowědźe z internetneho portala AccuWeather.com a zwobraznjujeće je w symbolowej abo statusowej lajsće.
  Aktualna wersija: 2.3.1 za Firefox 20.0 - 41.*
  /
  NoScript
  Z tutym rozšěrjenjom móžeće JavaScript, Java a tež tykače dowolić abo zakazać.
  Aktualna wersija: 2.6.9.31 za Firefox 3.0.9 - 41.0
  /
  Password Tags
  Přidawa zrjadowakej hesłow metadaty a sortěrujomne znački.
  Aktualna wersija: 2.1.5 za Firefox 24.0 - 39.0
  /
  Print Edit
  Zmóžnja wobdźěłowanje wobsaha webstrony, mjeztym zo sće w ćišćerskim přehledźe. Wobdźěłowanje wobsaha před ćišćenjom móže wuhotowanje zhušćić a njewitany wobsah, na př. wabjenje, bóčnicy a prózdne strony, da so wotstronić. Kóždy element da so formatować, schować a zhašeć.
  Aktualna wersija: 15.9 za Firefox 4.0 - 41.0
  /
  Saved Passwords Button
  Přidawa tłóčatko do gratoweje lajsty za wočinjenje wokna składowanych hesłow.
  Aktualna wersija: 1.2.4 za Firefox 1.5 - 26.*
  /
  Saved Passwords Editor
  Staja móžnosć k dispoziciji składowane hesła w zrjadowaku hesłow změnić a nowe přidać.
  Aktualna wersija: 2.9 za Firefox 31.0 - 40.*
  /
  Simple Locale Switcher
  Zarjaduje rěč wužiwarskeho powjercha.
  Aktualna wersija: 0.8.6 za Firefox 10.0 - 39.*
  /
  Status-4-Evar
  Tute rozšěrjenje staja w statusowej lajsće wšelake funkcije k dispoziciji
  Aktualna wersija: 2015.02.06.23 za Firefox 31.0 - 39.*
  /
  Zotero Bibliography Locale Switcher
  Tute rozšěrjenje w Zoteru (Zotero w němskej Wikipediji) podmeni přidawa, zo by so eksportowa lokala bibliografije změniła
  Aktualna wersija: 1.0 za Firefox 4.0 - 39.*
  /