Přidatki za Firefox hornjoserbsce

Slědowace přidatki su serbske, prošu dźiwajće na to, za kotre wersije Firefox wone su wužiwajomne. Wšě rozšěrjenja su na portalu addons.mozilla.org (AMO):

Kedźbu: Wot Firefox 57 so jenož rozšěrjenja typa „WebExtension“ akceptuja. Potom rozšěrjenja stareho typa hižo instalujomne njebudu.

Adblock Plus
Blokuje a dowola wabjenje na webstronach.
Aktualna wersija 2.9.1 za Firefox 38.0 - *
/
Bookmarks Organizer
Z Bookmarks Organizer je lochko, porjad do wašich zapołožkow přinjesć. Bookmarks Organizer za was hižo njefungowace zapołožki, dalesposrědkowanja, duplikaty a wjace namaka!
Aktualna wersija 2.0.0 za Firefox 59.0 - *
/
Classic Theme Restorer
Rozšěrjenje 'Classic Theme Restorer' přinjese znate elementy ako nałoženske menijowe tłóčatko, róžkate rejtarki, lajstu přidatkow, małe tłóčatka nawigaciskeje lajsty, někotre stare tłóčatka a wjace k Firefox Australis UI wróćo. Wužijće meni 'Přiměrić', zo byšće tłóčatka na symbolowych lajstach přesunył.
Aktualna wersija 1.6.9.1 za Firefox 45.0 - 56.0
/
Customizations for Adblock Plus
Wšelake opcije za přiměrjenje wužiwarskeho powjercha AdblockPlus.
Aktualna wersija 1.0.5 za Firefox 16.0 - *
/
Element Hiding Helper für Adblock Plus
Preč z tekstowym wabjenjom! Element Hiding Helper je rozšěrjenje za Adblock Plus, kotrež ma wutworjenje prawidłow za chowanje elementow lóšo činić.
Aktualna wersija 1.4 za Firefox 38.0 - *
/
FireFTP
Tute rozěrjenje je FTP-klient za Mozilla Firefox, kotryž lochki přistup k FTP-serweram zmóžnja.
Aktualna wersija: 2.0.31 za Firefox 51.0 -54.*
/
Flashblock
Z tutym rozšěrjenjom móžeće Flash-wobsah dowolić abo zakazać.
Aktualna wersija: 1.5.20 za Firefox 17.0 - 54.*
/
Forecastfox (fix version)
Z tutym rozšěrjenjom wobstarujeće sej narodne a mjezynarodne wjedrowe předpowědźe z internetneho portala AccuWeather.com a zwobraznjujeće je w symbolowej abo statusowej lajsće.
Aktualna wersija: 4.8 za Firefox 51.0 - *
/
New Tab Override (browser.newtab.url replacement)
Tutón přidatk přinjese funkciju wróćo, stronu změnić, kotraž so při wočinjenju noweho rajtarka pokazuje.
Aktualna wersija: 12.0 za Firefox 58.0 - *
/
NoScript
Z tutym rozšěrjenjom móžeće JavaScript, Java a tež tykače dowolić abo zakazać.
Aktualna wersija: 5.0.9 za Firefox 45.0 - 56.*
/
Password Tags
Přidawa zrjadowakej hesłow metadaty a sortěrujomne znački.
Aktualna wersija: 2.2 za Firefox 51.0 - 55.*
/
Print Edit
Zmóžnja wobdźěłowanje wobsaha webstrony, mjeztym zo sće w ćišćerskim přehledźe. Wobdźěłowanje wobsaha před ćišćenjom móže wuhotowanje zhušćić a njewitany wobsah, na př. wabjenje, bóčnicy a prózdne strony, da so wotstronić. Kóždy element da so formatować, schować a zhašeć.
Aktualna wersija: 18.3 za Firefox 4.0 - 56.0
/
Saved Passwords Button
Přidawa tłóčatko do gratoweje lajsty za wočinjenje wokna składowanych hesłow.
Aktualna wersija: 1.2.4.1 za Firefox 1.5 - 26.*
/
Saved Passwords Editor
Staja móžnosć k dispoziciji składowane hesła w zrjadowaku hesłow změnić a nowe přidać.
Aktualna wersija: 2.10.3 za Firefox 45.0 - 54.*
/
Simple Locale Switcher
Zarjaduje rěč wužiwarskeho powjercha.
Aktualna wersija: 1.0.2 za Firefox 52.0 - 56.*
/
Status-4-Evar
Tute rozšěrjenje staja w statusowej lajsće wšelake funkcije k dispoziciji
Aktualna wersija: 2017.08.20.15 za Firefox 45.0 - 56.*
/
Video DownloadHelper
Lochka móžnosć, webwideja ze stow websydłow kaž YouTube sćahnyć a konwertować.
Aktualna wersija: 7.2.0 za Firefox 57.0 a nowši
/