Dodanki za Thunderbird dolnoserbski

Slědujuce dodanki su dolnoserbske, pšosym źiwajśo na to, za kótare wersije Thunderbird wóne su wužywajobne:

 1. Rozšyrjenja, kótarychž pśełožk jo oficielny
 2. Wšykne slědujuce rozšyrjenja su na portalu addons.mozilla.org (AMO):

  Adblock Plus
  Blokěrujo a dowólujo wabjenje na webbokach.
  Aktualna wersija 2.6.9 za Thunderbird 26.0 - 42.0
  /
  Customizations for Adblock Plus
  Wšake opcije za pśiměrjenje wužywarskego powjercha AdblockPlus.
  Aktualna wersija 1.0.3 za Thunderbird 8.0 - 42.0
  /
  Element Hiding Helper für Adblock Plus
  Pšec z tekstowym wabjenim! Element Hiding Helper jo rozšyrjenje za Adblock Plus, kótarež ma napóranje pšawidłow za chowanje elementow wólažcowaś.
  Aktualna wersija 1.3.2 za Thunderbird 22.0 - 42.0
  /
  Forecastfox (fix version)
  Z toś tym rozšyrjenim wobstarujośo se narodne a mjazynarodne pśedpowěźenja wjedra z internetnego portala AccuWeather.com a zwobraznjujośo je w symbolowej abo statusowej rědce.
  Aktualna wersija: 2.3.1 za Thunderbird 20.0 - 41.*
  /
  Lightning
  Kalendrowe rozšyrjenje za Thunderbird. Toś to rozšyrjenje jo wót Thunderbird 38.0.1 w Thunderbird integrěrowane, ale teke hyšći ako rozšyrjenje instalujěrobne.
  Aktualna wersija 4.0.0.1 za Thunderbird 38.0 - 38.*
  /
  Password Tags
  Pśidawa zastojnikoju gronidłow metadaty a sortěrujobne wobznamjenja.
  Aktualna wersija: 2.1.5 za Thunderbird 24.0 - 34.*
  /
  Saved Passwords Editor
  Staja móžnosć k dispoziciji składowane gronidła w zastojniku gronidłow změniś a nowe pśidaś.
  Aktualna wersija: 2.9 za Thunderbird 31.0 - 40.*
  /
  Simple Locale Switcher
  Zastoja rěc wužywarskego pówjercha.
  Aktualna wersija: 0.8.6 za Thunderbird 10.0 - 39.*
  /