Dodanki za Firefox dolnoserbski

Slědujuce dodanki su dolnoserbske, pšosym źiwajśo na to, za kótare wersije Firefox wóne su wužywajobne. Wšykne rozšyrjenja su na portalu addons.mozilla.org (AMO):

Glědajśo: Wót Firefox 57 se jano rozšyrjenja typa „WebExtension“ akceptěruju. Pótom rozšyrjenja starego typa wěcej instalěrujobne njebudu.

Bookmarks Organizer
Z Bookmarks Organizer jo lažko, rěch do twójich cytańskich znamjenjow spóraś. Bookmarks Organizer za tebje wěcej njefunkcioněrujuce cytańske znamjenja, dalejpósrědnjenja, duplikaty a wěcej namakajo!
Aktualna wersija 3.1 za Firefox 60.0 - *
/
Enterprise Policy Generator
Toś to rozšyrjenje zmóžnja administratoram pšawidła (engelski: policies) Firefox z pomocu konfiguraciskeje dataje konfigurěrowaś
Aktualna wersija: 4.4.0 za Firefox 60.0 a nowše
/
Forecastfox (fix version)
Z toś tym rozšyrjenim wobstarujośo se narodne a mjazynarodne pśedpowěźenja wjedra z internetnego portala AccuWeather.com a zwobraznjujośo je w symbolowej abo statusowej rědce.
Aktualna wersija: 4.19 za Firefox 51.0 a nowše
/
Forget Me Not
Dajśo wobglědowakej websedłowe daty (cookieje, lokalny składowak atd.) zabyś, mimo tych, kótarež cośo wobchowaś a togodla běłej, šerej abo cerwjenej lisćinje domeny pśidawaśo.
Aktualna wersija: 1.0.5 za Firefox 57.0 a nowše
/
New Tab Override (WebExtension)
Toś ten dodank pśinjaso funkciju slědk, bok změniś, kótaryž se pśi wócynjanju nowego rejtarka pokazujo.
Aktualna wersija: 14.1.0 za Firefox 61.0 - *
/
Tabs2List
Napórajo lisćinu rejtarkow w bocnicy a ako wuskokujuce wokno. Drugi naglěd njedawno zacynjone rejtarki nalicujo. Mimo wšakich standardnych funkcijow, daju se rejtarki w rejtarkowej rědce manuelnje abo awtomatisce schowaś.
Aktualna wersija: 1.4 za Firefox 60.0 a nowše
/
Video DownloadHelper
Lažka móžnosć, webwideo ze stow websedłow ako YouTube ześěgnuś a konwertěrowaś.
Aktualna wersija: 7.3.5 za Firefox 57.0.1 a nowšy
/
Worldwide Radio
Słuchajśo radijowe stacije z cełego swěta live!
Aktualna wersija: 2.2 za Firefox 57.0 a nowše
/