Dodanki za Firefox dolnoserbski

Slědujuce dodanki su dolnoserbske, pšosym źiwajśo na to, za kótare wersije Firefox wóne su wužywajobne:

 1. Rozšyrjenja, kótarychž pśełožk jo oficielny
 2. Wšykne slědujuce rozšyrjenja su na portalu addons.mozilla.org (AMO):

  Adblock Plus
  Blokěrujo a dowólujo wabjenje na webbokach.
  Aktualna wersija 2.6.9 za Firefox 26.0 - 42.0
  /
  Classic Theme Restorer
  Rozšyrjenje 'Classic Theme Restorer' póra znate elementy ako nałožeński menijowy tłocašk, rožkate rejtarki, rědku dodankow, małe tłocaški nawigaciskeje rědki, někotare stare tłocaški a wěcej k Firefox Australis UI slědk. Wužyjśo meni 'Pśiměriś', aby tłocaški na symbolowych rědkach pśesunuł.
  Aktualna wersija 1.3.9. za Firefox 29.0 - 44.0
  /
  Customizations for Adblock Plus
  Wšake opcije za pśiměrjenje wužywarskego powjercha AdblockPlus.
  Aktualna wersija 1.0.3 za Firefox 8.0 - 42.0
  /
  Element Hiding Helper für Adblock Plus
  Pšec z tekstowym wabjenim! Element Hiding Helper jo rozšyrjenje za Adblock Plus, kótarež ma napóranje pšawidłow za chowanje elementow wólažcowaś.
  Aktualna wersija 1.3.2 za Firefox 22.0 - 42.0
  /
  FireFTP
  Toś to rozšyrjenje jo FTP-klient za Mozilla Firefox, kótaryž zmóžnja lažki pśistup k FTP-serweram.
  Aktualna wersija: 2.0.24 za Firefox 32.0 - 35.*
  /
  Flashblock
  Z toś tym rozšyrjenim móžośo Flash-wopśimjeśe dowóliś abo zakazaś.
  Aktualna wersija: 1.5.18 za Firefox 17.0 - 39.0
  /
  Forecastfox (fix version)
  Z toś tym rozšyrjenim wobstarujośo se narodne a mjazynarodne pśedpowěźenja wjedra z internetnego portala AccuWeather.com a zwobraznjujośo je w symbolowej abo statusowej rědce.
  Aktualna wersija: 2.3.1 za Firefox 20.0 - 41.*
  /
  Password Tags
  Pśidawa zastojnikoju gronidłow metadaty a sortěrujobne wobznamjenja.
  Aktualna wersija: 2.1.5 za Firefox 24.0 - 39.0
  /
  Print Edit
  Zmóžnja wobźěłowanje wopśimjeśa webboka, mjaztym až sćo w śišćarskem pśeglěźe. Wobźěłowanje wopśimjeśa pśed śišćanim móžo wugótowanje zgušćiś a njewitane wopśimjeśe, na pś. wabjenje, bócnice a prozne boki, dajo se wótpóraś. Kuždy element dajo se formatěrowaś, schowaś a wulašowaś.
  Aktualna wersija: 15.9 za Firefox 4.0 - 41.0
  /
  Saved Passwords Editor
  Staja móžnosć k dispoziciji składowane gronidła w zastojniku gronidłow změniś a nowe pśidaś.
  Aktualna wersija: 2.9 za Firefox 31.0 - 40.*
  /
  Simple Locale Switcher
  Zastoja rěc wužywarskego pówjercha.
  Aktualna wersija: 0.8.6 za Firefox 10.0 - 39.*
  /
  Status-4-Evar
  Toś to rozšyrjenje staja w statusowej rědce wšake funkcije k dispoziciji.
  Aktualna wersija: 2015.02.06.23 za Firefox 31.0 - 39.*
  /
  Zotero Bibliography Locale Switcher
  Toś to rozšyrjenje pśidawa w Zoteru (Zotero w nimskej Wikipediji) pódmeni, aby se eksportowa lokala bibliografije změniła.
  Aktualna wersija: 1.0 za Firefox 4.0 - 39.*
  /