Instalowanje Protyki
Instalowanje Protyki
Programowe dataje Protyki instalować
Serbsku Protyku instalować

Aktualna wersija Protyki
Serbski rěčny pakćik za aktualnu Protyku

Instalowanje Protyki

Calendar, serbsce: Protyka, je programowe rozšěrjenje za browser Mozilla. Móžeće z njej swoje terminy planować, so na nadawki a podawki dopominać dać abo prosće pohladać, na kotrym wšědnym dnju wěsty datum je.

wobraz_protyki

Zo byšće protyku instalował, maće slědowace činić:

  1. Startujće Mozillu
  2. Instalujće serbski rěčny pakćik za Mozillu, jelizo to hišće njejsće činił.
  3. Instalujće programowe dataje aktualneje protyki
  4. Instalujće serbski rěčny pakćik za Protyku
Serbski rěčny pakćik za Mozillu instalować

Zo by so serbski rěčny pakćik korektnje instalował, maće najprjedy serbski rěčny pakćik za Mozillu instalwoać. Hlej wo tym na: Čitajće jowle