Html-Editor Nvu serbsce

Kedźbu: Nvu so hižo dale njewuwiwa, město toho je nětko jeho naslědnik Kompozer!

Što je Nvu?

Nvu je samostatny pendant k Composer, Html-editorej wobsahowanemu w SeaMonkey. Je přihódny za ludźi, kotrež chcedźa radšo za browser resp. póštowy klient dźělene programy wužiwać. Nvu je tuž jako wudospołnjenje za browser Mozilla Firefox mysleny.

Oficielne web-sydło za Nvu je http://www.net2.com/nvu/. Tute strony su jendźelsce. Jeli chceće sej němsce informować, wobhladajće sej wotpowědne němske web-sydło http://www.nvu-composer.de. Tam namakaće tež němsku wersiju Nvu.  Móžeće serbski rěčny pakćik instalować, hlej Kak serbski rěčny pakćik za Nvu instalować?

Nvu je za wšelake dźěłowe systemy (Windows, Linux, MacOS a t.d.). Dokładny přehlad namakaće na http://net2.com/nvu/download.html.

Nvu w druhich rěčach

Přehlad wo rěčnych pakćikach abo cuzorěčne wersije za Nvu namakaće tohorunja na http://net2.com/nvu/download.html nadeńdźeće.