Naprašnik serbske programy

Prošu zapodaj swoje daty (zapodaće e-mejloweje adresy je trěbne!)

Předmjeno:
Swójbne mjeno:
E-mejlowa adresa:
 1. Kotre z tutych serbskorěčnych programow wužiwaće?

 2. Dyrbiće znajmjeńša jedyn program wubrać! Mozilla Firefox
  Seamonkey
  Mozilla Thunderbird
  NVU/KompoZer
  Mozilla Sunbird
  Unikodowy editor Unired

 3. Kotre přičiny su was pohnuli, zo byšće jedyn abo wjacore z tutych programow wužiwać?
 4. Prošu wubjerće, jeli chceće, přičinu, čehoždla tute serbske programy wužiwaće
  Dokelž su serbsce a nimo toho dobre
  Prosće, dokelž su serbsce
  Druhe přičiny

 5. Što je na tutych serbskorěčnych programach polěpšenja hódne?
 6. Za Firefox, Thunderbird a Seamonkey je wjele programowych rozšěrjenjow, kotre maja so přełožić?
 7. Kotre dalše programy byšće rady zeserbšćene měli?
 8. Byšće rady při přełožowanju tutych programow pomhali abo samo dalše programy zeserbšćili? A jeli haj, kak?
 9. Što sej hišće přejeće?